Copyright & disclaimer Robsarchief
Robsarchief bezit alle (eigendoms)rechten op deze site.

Hieronder wordt verstaan:
Teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software,
merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen.

De Robsarchief-site is voor persoonlijk gebruik en wordt niet voor commerciële doelen ten behoeve van derden ter beschikking gesteld.
Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Robsarchief.
Robsarchief is uiterst zorgvuldig in de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op de site.
Robsarchief sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade)
die ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht samenhangen met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site.
Robsarchief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwijzingen (o.a. door middel van een hyperlink, banner of button) naar sites van derden.

Het is mogelijk om op sommige onderdelen van de site een vrijwillige bijdrage te leveren in de vorm van een reactie.
Er geldt een aantal regels ten aanzien van deze bijdrages:
Deelname en reageren is volledig voor eigen rekening van de deelnemer.
De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen.
Dit houdt onder meer in dat er geen racistische, pornografische, seksistische en/of discriminerende bijdragen worden geleverd.
De deelnemer beschikt ten tijde van deelname over alle rechten van de aangeboden bijdragen.
Robsarchief is gevrijwaard voor mogelijke aanspraken van derden.
Alle rechten worden door deelname overgedragen aan Robsarchief en worden derhalve eigendom van Robsarchief,
die deze bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.De site zal niet worden misbruikt door bijvoorbeeld het
overspoelen van forums met (vrijwel) dezelfde berichten.
Robsarchief heeft te allen tijde het recht om in haar ogen ontoelaatbare (delen) van bijdragen te verwijderen en/of te bewerken.De uitingen,
meningen en vertoningen door derden op de site van Robsarchief vertegenwoordigen niet de mening van Robsarchief.
Robsarchief is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitingen, meningen en vertoningen van derden.Op deze regels en voorwaarden is Nederlands
recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze regels kunnen te allen tijde worden aangepast door Robsarchief.
Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te lezen.